Valg til forældrebestyrelsen i Vemb Skole & Børnehus

Der er torsdag den 10. september 2020 valg til forældrebestyrelsen.

Der er 4 medlemmer på valg. 2 fra børnehaven og 2 fra skoledelen. Samt i alt 4 suppleanter. 

Der er nedsat en valgbestyrelse til at forestå valget, bestående af Jesper Knudsen (formand for bestyrelsen) og Christian Salmansen (Skoleleder). Valget skulle have været afholdt inden sommerferien, men blev udskudt på grund af corona. 

Valget vil foregå efter følgende tidsplan:

17.08.20

Fremlæggelse af valglister over valgbare/stemmeberettigede skoleforældre. 

  • Listerne ligger til gennemsyn på kontoret, har man ændringer skal det meldes til kontoret inden 27.august 2020.
  • Der er mulighed for, at kandidater til bestyrelsen melder sig forud for valgmødet til Christian Salmansen og endvidere mulighed for at få rundsendt valgmateriale, hvor den enkelte kandidat kan redegøre for sine synspunkter og begrunde sit kandidatur. 

10.09.20

Valgmøde på Vemb Skole kl. 19.00.

  • Her afholdes to separate valg for de to forældregrupper. Forinden valget gennemgås valgregler og præmisser.
  • På valgmødet vælges repræsentanterne fra Vemb Børnehave efter de regler der er beskrevet i Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud. Det betyder at repræsentanterne skal vælges på selve valgmødet, evt. ved skriftlig afstemning.
  • Repræsentanterne for skolen vælges efter de regler, der er gældende i Skolestyrelsesvedtægten. 
  • Det betyder, at hvis der er flere opstillede kandidater end de 2 pladser, der skal besættes, så kan de opstillede kandidater enten aftale fredsvalg, eller der skal være efterfølgende elektronisk afstemning.

23.09.20

Eventuel elektronisk afstemning for de skolevalgte forældre afsluttes.

 

Efterfølgende konstituerer den nye fællesbestyrelse sig og udarbejder sin egen forretningsorden under de regler der er gældende i Skolestyrelsesvedtægten og Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud.

Klager over valg af repræsentanter til bestyrelsen skal afgives skriftligt til valgbestyrelsen inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse.

På vegne af bestyrelsen

Christian Salmansen og Jesper Knudsen  

 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. september 2020 af