Alkoholpolitik

Alkoholpolitik i forbindelse med arrangementer på Vemb Skole.

”Ved alle arrangementer på skolens område, hvor elever og forældre deltager, drikkes der ikke alkohol”.

”Ved skolearrangementer uden for skolens område, kan personale ikke deltage, hvis der indtages alkohol.”

Med hensyn til alkohol politik for de ansatte på Vemb Skole henholder vi os til Holstebro Kommunes personalepolitik.

Godkendt den 13. marts 2013.