Lektier

På Vemb Skole forventes det, at alle elever læser min. 15 minutter hjemme hver dag. Som udgangspunkt vil alle øvrige lektier blive lavet i lektiecafe på skolen, men er eleven kommet bagud eller ikke har brugt sin tid i lektiecafe effektivt nok, vil der kunne forekomme individuelle lektier hjemme. Yderligere indviduelle lektier tilrettelægges i et samarbejde mellem eleven, forældrene og lærerne.