Princip for idræt og badning 2.-7. klasse 

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. Desuden er det vigtigt at eleverne understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, samt udvikler en erkendelse af at vi som mennesker ser vidt forskellige ud. 

Formål: 

 • At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget
 • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder 
 • At alle elever har lyst till og mulighed for at deltage i idrætsfaget 
 • At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes idrætsdeltagelse
 • At forældre og elever kender til retningslinjerne for idrætsundervisningen og det efterfølgende bad

Det er skolens ansvar, at: 

 • At sikre badefaciliteter for eleverne 
 • Sørge for tilsyn under badningen 
 • Snakke med eleverne om, personlig hygiejne, kropsbevidsthed og kropskultur

Det er forældrenes ansvar, at:

 • Støtte op om princippet for badning i forbindelse med idræt
 • Sikre at jeres barn møder forberedt til undervisningen, dvs. at der medbringes idrætstøj og håndklæde

Fritagelse for idræt

Der kan være den ene eller anden grund til, at jeres barn skal fritages fra idræt/bad en enkelt gang eller i en længere periode. 

 • Der medbringes en seddel, eller skrives en besked på aula inden kl. 8

Fritagelse fra idræt betyder at eleven, i den udstrækning sygdommen/skaden tillader det, naturligvis skal være til stede i undervisningen og deltage i det omfang der er muligt. 

Menstruation:

Nogle piger kan i menstruationsperioden have mere brug for tid og være mere private i forbindelse med badesituationen. Her vil vi lave aftaler med pigerne, om hvordan badet klares, så det ikke hæmmer pigernes generelle deltagelse i idræt.