​Pædagogik

De Utrolige År

Vemb Børnehave arbejder med den pædagogiske metode DUÅ – De Utrolige År. DUÅ handler om at skabe rammer, der inkluderer alle børnene i udvikling og læring med fokus på positive relationer og samarbejde mellem børnene, mellem børn og voksne – og mellem børnehaven og hjemmet. 

På væggen i entreen har vi malet en læringspyramide, som beskriver nogle af principperne i DUÅ. Du er altid velkommen til at spørge, hvordan vi bruger DUÅ i praksis i hverdagen.

DUÅ er et forbyggende program, hvor personalet blandt andet:

  • Opbygger og styrker positive relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børnene og de voksne.
  • Forbygger og håndtere uønsket adfærd i børnegruppen.
  • Udvikler og styrker kompetence i gruppeledelse.
  • Inkludere børn med særlige behov.
  • Styrke samarbejdet mellem daginstitutionen og hjem.