SFO

I Vemb SFO og klub arbejder vi ud fra et helhedsperspektiv, som indebærer at vi har barnet i centrum og tager udgangspunkt i det enkelte barns familie og samfundsmæssige situation og handler ud fra denne verden.

Vi arbejder med situationsbestemt pædagogik, hvor det enkelte barn skal have mulighed for at blive set og hørt, som det menneske det er. Ud fra denne betragtning arbejder vi hen imod så få regler som muligt.
Vores udgangspunkt er respekten for at børnene er i klubben og i SFO en stor del af deres fritid.
Vi arbejder hen imod en høj grad af medbestemmelse og medansvar ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer.
Der arbejdes på at skabe helhed imellem barnet, hjemmet, SFO og skolen.
Vi vægter udelivet højt, da vi mener, der skal være muligheder for at lege med ild, vand og jord.

Personlig udvikling skaber vi ved:

  • At tilgodese de kreative, sproglige, sociale, motoriske og følelsesmæssige sider af barnet.
  • At bruge lokalmiljøet, hallen samt funktionsopdelt indretning.
  • At der er mulighed for udfordringer på legepladsen med ild, jord og vand.
  • At der er gode muligheder for personlige oplevelser.

Sociale kompetencer udvikles ved:

  • At børn er sammen med andre som behandler dem med ligeværdighed.
  • At man som voksen evner at lytte til barnets/børnenes behov og kan tilgodese dette.
  • At børnene gennem sociale relationer opbygger erkendelse af, forståelse for og kompetence i at afstemme egne interesser i forhold til andre.
  • At børn er født individuelle og menneskelige med lyst og evne til at indgå i sociale relationer og udvikler sig i samspil med andre.

Mål- og indholdsbeskrivelse

I samarbejde med bestyrelsen og ansatte er der udarbejdet en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'en.

Læs mål- og indholdsbeskrivelsen