Førskolen

Mål og læringsindholdet i Holstebro Kommunes førskolegrupper er:

 1. sprog
 2. matematisk opmærksomhed
 3. naturfaglige fænomener
 4. kreative og musiske udtryksformer
 5. krop og bevægelse samt
 6. engement og fællesskab.

I børnehaven er der mulighed for at møde ”fleksibelt”. I førskolen har vi en struktur og nogle tidsrammer som er anderledes end i børnehaven. Vi har – som i børnehaven - rutiner som skaber stabilitet, genkendelighed og tryghed.

Det er vigtigt, at I som forældre forstår, at der sker et kulturskifte. Man kan således ikke forvente, at man fx møder de samme voksne, og at der er samme rum til kommunikation som i børnehaven. Dette er særligt tydeligt, når børnene skal i SFO’en, idet både børn og voksne vil møde forskellige medarbejdere, som man ikke umiddelbart har samme samarbejdsrelation til som en ”stue-pædagog” i en børnehave.

Vi har tilsyn med børnene, men ikke på samme måde som i børnehaven. ”Børnehavehegnet” er forsvundet. Rammerne er anderledes og børnene vil opleve en væsentlig ændret ”frihed” og et begyndende medansvar i forhold til fællesskabet på en skole.

Hvad sker der i Førskolegruppen?

Førskolen er en forlængelse af den pasning børnene er i, om det er børnehave eller anden form for pasning.

Hovedvægten er lagt på samværet og indøvelse af alderssvarende kompetencer, så de styrkes til deres kommende rolle som elev i 0. klasse.

Vi viderefører børnehavens arbejde, men med den forskel, at de befinder sig i skolemiljøet. De skal lære at tage stilling til og omgås de ældre skoleelever.
De har et skoleskema og følger skolens ringetider om formiddagen. Efter frokost vægter vi leg i SFO.
De stifter bekendtskab med de forskellige fag i skolen.
Børnene øves i at færdes på skolen, både inde og ude, og i at tage hensyn til, at andre kan have undervisning, når man selv har frikvarter.
De besøger den stamklasse, som de skal gå i inden sommerferien.
De primære voksne i førskolegruppen er: Annette og Linda.
Vi glæder os til samarbejdet med både børn og voksne.

Læreplanen med afsæt i kompetencemålene

Formål

 • At udvikle børnenes kendskab til skolens PALS regler og forventninger.
 • At lære børnene at indgå og fungere i et nyt fællesskab.
 • At lade børnene få kendskab til dansk- og matematikfaglige kompetencer.
 • At lære personalet at kende, samt føle tryghed i skolens fysiske rammer.
 • At læringen sker med fokus på en legende tilgang.
 • At legen skal udgøres som et central element i de pædagogiske aktiviteter. 

Engement og fællesskab

Der arbejdes med:

 • at lytte når andre taler
 • at modtage og efterleve en kollektiv besked
 • indgå i dialog med både voksne og børn
 • at tro på sig selv
 • at vente på tur

Sprog (danskaktiviteter)

Der arbejdes med:

 • at børnene får et større kendskab til alfabetet dvs. form og navn
 • at påbegynde kendskab til bogstav lyde
 • at kunne skrive sit eget navn
 • påbegynde at klappe stavelser
 • at få kendskab til rim og remser samt eventyr
 • krop og bevægelse
 • ”Legeøen”, som er et struktureret sprog materiale, hvor der følger en opgavebog med og som er brobygger til ”Hop ombord”, som vi bruger i 0. klasse

Talopmærksomhed (matematikaktiviteter)

Der arbejdes med:

 • at få kendskab til talforståelse
 • at få kendskab til geometriske former
 • at få kendskab til begreber og forforståelser af overbegreber.

Andre faste aktiviteter

(Krop og bevægelse, kreativitet, og musiske udtryksformer samt naturfaglige fænomener)

 • Der er fokus på leg som socialisering, fællesskab og udviklende aktivitet.
 • Der er fokus på børnenes krop og bevægelse samt motoriske udvikling, således at der kan arbejdes videre med området i børnehaveklassen fx gymnastik.
 • Der er fokus på børnenes kreativitet og musiske udtryksformer via eksperimenterende aktiviteter i forhold til fx billeder, musik og små rollespil.
 • Brug af naturen og viden om dens bæredygtighed. Fx hvordan tager vi hensyn til miljøet i vores nærområde. 
 • Deltagelse i aktiviteter sammen med andre klasser, hvor det passer ind.

Praktiske oplysninger

Husk at melde jeres barn til en SFO plads, på pladsanvisningen inden uge 27, så I sikrer, at det går automatisk efter sommerferien.

I førskoleperioden

Børnene skal møde senest kl. 7.50.

Børnene møder i SFO og går i klassen kl. 7.50. Efter kl. 12 er børnene i SFO og kan hentes her.
Hvis Jeres barn ikke kommer, skal I give besked på AULA el. ring inden kl 7.30.

Garderober

Hvert barn har en garderobeplads med navn på. Vi vil gerne have, at der er navn i børnenes tøj og på deres ting, for der er meget at holde styr på, både for os og for børnene. Garderoben er ved indgangen til SFO.

Skiftetøj

Medbring skiftetøj (med navn) som i børnehaven. I ved, hvor meget Jeres børn plejer at bruge og aktiviteterne her ligner dem i børnehaven. Tøj til alt slags vejr. Hvis vi synes der er for lidt, lader vi Jer det vide. Skiftetøjet anbringes på barnets garderobe.

Glemt tøj

Hvis vi finder tøj med navn i, sørger vi for det finder sin ejer. Tøj uden navn findes i reolen i ved toiletterne.

Madpakker (førskolen)

Børnenes frokost madpakke og drikkedunk stilles i køleskabet i klassen. Eftermiddagsmad stilles i køleskabet i Fællesrummet. 10-pause mad lægges i barnets garderobe, så det er let at snuppe når der er frikvarter. Husk navn på alt.

Mad

Børnene kan få morgenmad frem til kl. 7.15.

Afhentning

Børnene afhentes i SFO. Hvis andre henter jeres barn eller vi skal sende barnet af sted, skal vi have besked på AULA.

Fødselsdag

Børnene må gerne medbringe kage eller andet til at dele ud i klassen. Husk at informere personalet hvis børnene tager til fødselsdag efter skoletid.

Hverdagens struktur

SFO’en åbner kl. 6.15 for de børn der har behov for morgenpasning. Morgenmaden slutter kl. 7.30.

Kl. 7.50

Vi går i klassen. Vi følger skolens ringetider om formiddagen og børnene har et skoleskema, som vi følger.

Kl. 12.20

Leg i SFO.

Kl. 13.20

Vi spiser eftermiddagsmad.

SFO eftermiddag

Der tilbydes hver dag en voksen styret aktivitet. Værkstedet er åbent, der tilbydes en aktivitet. Leg i SFO og på legepladsen.

Det er vigtigt at I bruger AULA og den vejledning der ligger på vores hjemmeside.

Hvad vil I møde på Vemb Skole og SFO

 • Et forpligtende skole-hjem-samarbejde, hvor målet er at ”spille hinanden gode”
 • Stort samarbejde mellem skole og SFO
 • Forældremøder
 • Skole-hjem-samtaler
 • Engagerende og dygtige professionelle voksne
 • En tilgang, hvor løsningen ofte ligger i fællesskaber.

Forventninger i forhold til samarbejdet

Samarbejdet med det pædagogiske personale

 • Forældre og SFO’en har ansvar for fællesskab
 • Det er væsentligt for børnenes trivsel, at der er en god og konstruktiv dialog mellem os og hjem
 • Vi vil sørge for at skabe gode rammer og et godt fritidstilbud til jeres barn
 • Forældre kan tale et barn ind i fællesskabet og ud af fællesskabet
 • Alle parter tager ansvar for en positiv, tydelig og imødekommende kommunikation
 • Kontakt altid os hvis der er noget i gerne vil drøfte
 • Hold jer opdateret på AULA
 • I kan finde oplysninger vedr. skoleåret på kommunens hjemmeside
 • Hjælp jeres børn med at holde orden i deres garderober
 • Spørg heller personalet en gang for meget en gang for lidt
 • At turde give slip, men stadig følge med
 • Fokus på fællesskab (og ikke ”mit barns advokat”)
 • Positive forventninger hos børn og voksne.