Bestyrelsesmøde marts 2019

Referat fra den 13. marts 2019 kl. 19.00-21.00.
Beværtning: Mette.
Fraværende: Mette, Vibeke, Esther.
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

19.00-19.05 - O & G

Udpegelse af referent:
Signe Ravn

19.05-19.10 - O - Jesper, Jeppe

Formand, næstformand og skoleleder er inviteret til møde ang. Kapacitets
tilpasning på skoleområdet.
Nr. Wosborg inviterer til samarbejdsmøde, opfordring til bestyrelsen om at deltage. Anita deltager.

19.10-19.20 - O -  CS

6. kl vil gerne udvide sortimentet i boden.
Bestyrelsen giver lov til at sælge, ice tea hver dag og Milk shake om fredagen.
Opfordrer til at sælge flere ”madvarer” f. eks. Ostehaps, Cheez Dippers, frugtstænger o. lign.
Der er ingen tilmeldinger til pasning efter 12 d. 22. marts hverken i skole eller børnehave. Der kører bus kl. 12 for de børn, som normalt kører med bus.

19.20-19.30 - O - SR

Intet nyt fra SFH

Børnehave

Tilbud om gratis motorik forløb 5 fredage, som vi har sagt ja tak til.
Støtteforeningen inviterer alle børn med til Tante Andante d. 25.03.
Foreningen forærer alle børn en mulepose m. navn.
Foreningen arrangerer en arbejdsfredag i børnehaven i maj.
Børnehaven er inviteret til idrætsformiddag på Mariebjerg.
Springfrøerne besøger skolen, pædagoger fra skolen besøger Springfrøerne og der afholdes overleveringssamtaler.
Springfrøerne skal på besøg på politistationen.
Personalet skal på kursus i H&H.
Dorthe og Signe starter på temadage om Stærke Dagtilbud.
Der er et ønske fra forældrene om ” Formandsberetning” til forældremøde i børnehaven.
Afholdt fælles Fastelavnsfest for Landsbyordningen, hvilket var en succes.

19.30-19.40 - O - Alle

Intet.

19.40-20.00 - D - Alle

Drøftet. Afventer procesplan.
Karina og Jeppe laver valg video indslag.
På valg: Jesper, Jeppe, Karina, Vibeke.

Ca. kl. 20.

20.00-20.55 - Alle

Afventer betænkning fra folketinget. Det forventes at sætte alle klasser 2 timer
ned i tid ugentlig.
Politik for lektier revideres.
Indbydelse til Møde om samarbejde fra Nr.Vosborg

Forårsfest

Bestyrelsens indslag til forårsfest. Ingen indslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen
hjælper med det praktiske ved afvikling af Forårsfesten.

  • Trivselsgrupper

Udsat.

20.55-21.00 - G

17/1, Jeppe
27/2, Esther
13/3, Mette
2/5, Karina

Antimobbestrategi, Politik for trivselsråd. Politik for lektier.