Bestyrelsesmøde maj 2019

Referat fra den 27. maj 2019 kl. 19.00-21.00.
Beværtning: Skolen
Fraværende: Mette R. Dorthe Krarup.
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

19.00-19.05 - O & G

Signe

19.05-19.30

Formand: Jesper Knudsen
Næstformand: Jeppe Spangsege.

19.30 - O

Formand: Mødet ”Moderne Fællesskab” på Nr. Vosborg er flyttet til d. 12.06 kl. 15.30.
Anita deltager, giv besked til Anita hvis I ønsker at deltage.
Nedsat udvalg til tilrettelæggelse af forældremøde på skolen : Anita og C.S.
Næstformand: Positivt at der kom flere til bestyrelses valget i år end sidste år.

O - CS

Ændringer i skema og ringetider
Lov om færre timer i Folkeskolen er vedtaget.
0.-3. kl. får 2,25 mindre om ugen, 4.-7. kl. får 2 timer mindre om ugen.
Der er ændringer i valgfag.
Orientering om ændring af ringetider og bustider næste år.

O - SR/CS

SFH

16 børn i Førskole, er kommet godt i gang.
2. kl. har været på tur til Skaterbanen i Lemvig.
Klubben skal på Holstebro tur i juni.
PAU elev Charlotte stoppet d. 24. maj. Pæd. stud. Signe Sund startet d. 01.06.

Børnehave

Dorthe har opsagt sin stilling pr. 01.06
Ansat Annette Olesen i pæd. stilling 32 t ugl.
Pædagog Lone Olesen i barsels vikariat fra 01.06 – feb.2020, 32 t ugl.
Pæd. assistent Connie Refsgaard i barselsvikariat fra 01.06 – maj 2020, 32 t ugl.
Der har været afholdt overleveringssamtaler med Springfrøerne, Smid ud tur og Smid ud fest.
Mellemgruppen har været til ” Se køerne danse”
Det var som altid en super god Bedsteforældredag.
Aftalt at der afholdes Forældremøde i januar.

HUSK

Formandens beretning. Leder om børnehaven og Stuemøder.
Ellers samme koncept som sidste år.
Orientering om økonomi.

O - Alle

Lene: Blæserbørnene afholder mange koncerter og har et godt ry.
Carina: Svært at høre lyden til skolefesten
Forslag om at udlever spisebillet ved betaling, som kan byttes til en tallerken, nå vi skal spise.
Ønske om en intro af personalet på Intra evt. video.
Ønsker besked til forældre, når elever skifte hold i indskolingen, samt hvilken lærer som har holdet.
Forslag om brød til forældrene når der er Åbent hus – der arbejdes videre med ideen.
Ønsker en uddybende budget opfølgning en gang i kvartalet.

D - Alle

C.S. planlægger 8 bestyrelsesmøder næste år.

Ca. kl. 20.

CS

G - 21.00.

Antimobbestrategi, princip for lektiefri skole og brød til Åbent Hus.