Bestyrelsesmøde august 2019

Referat fra den 21. august 2019 kl. 19.00-21.00. 
Beværtning: Skolen
Fraværende: Jesper Knudsen, Jeppe Spangsege.
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

19.00-19.05 - O & G

Udpegelse af referent:
Signe Ravn

19.05-19.10 - O - Jesper, Jeppe

Intet.

19.10-19.20 - O - CS

Økonomi i LBO
AULA
Lektiepolitik skal revideres da skolen ikke længere er lektiefri.
Boden sælger pt ikke brød, undersøger muligheder for at få leveret brød. Bestyrelsen synes at der går for lang tid med at hente brød i Brugsen, så det er ikke en mulighed.
Gennemgået ansættelses procedure for viceleder.
Der har været afholdt pæd. weekend for alt personale i Vemb skole og Børnehave. Hvor der er arbejdet med henholdsvis PALS og Styrkede pædagogiske læreplaner, samt værdigrundlaget for landsbyordningen.
Biblioteket er blevet nyindrettet.
Skolen er mobil frit område, derfor bliver børnene tlf. låst inde hver morgen.
Der er udfordringer med busserne, der arbejdes på en løsning.

19.20-19.30 - O - SR

Arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner er i gang, forældrene orienteres på intra og ved opslag i børnehaven.
En forældre har tilbudt at lave frokost til alle børn 1 gang om måneden, det siger vi ja tak til.
Sommerfest d. 6/9
Forældremøde d. 16/1 -20
SFO : Intet ny

19.30-19.40 - O - Alle

Karina: vigtigt at stamkort og pjece bliver udleveret ved forældres første besøg i børnehaven. Forslag om foredrag omhandlende børns brug af PC. Karina undersøger nærmere.
Esther: Ønsker info på tavlerne ved stuerne.
Roser personalet for god atmosfære i børnehaven.
Anita: ønske om forældre kursus i Nota og AppWriter.
Ika: nogle forældre synes at det kan være svært at styre skærm tid.
Lene: Yngste børn klarer skolestart flot.
Morten: han og Annette er startet på DUÅ kursus.

19.40-20.30 - O, D & G - Alle

Trivselsråd
Oplæg om trivselsråd holdes i klassen.
Alle lærer har 10 timer afsat til at kunne deltage i børn – forældre arrangementer.
Præsentation af bestyrelsen og af bestyrelses arbejdet.
Andre emner til mødet mailes til Christian.

Ca. kl. 20.

20.30-20.55 - D - Alle

Antimobbepolitik og Lektiepolitik.

20.55-21.00 - G

21/8 Skolen
4/9 Fælles forældremøde
10/9 Udvælgelsesmøde af kandidater. Og bestyrelsesmøde. Jesper
16/9 1. samtale
23/9 2. samtale
7/11 Anita
4/12 Jeppe
20/1 Esther
12/3 Mette
27/4 Karina
25/5 Ika