Bestyrelsesmøde januar 2020

Sted: Vemb skole. Dato: 20. januar 2020.
Tidspunkt: kl. 19.00 til 21.00.
Fraværende: Esther, Mette, Floarea, Karina
Beværtning: Jeppe
Forkortelser: G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

Udpegelse af referent: Pia (G)

Rigtig godt forældremøde i børnehaven, både personale, forældre og børn virker godt tilpas.

 • Kvalitetsrapport
 • Bestyrelsen har ingen kommentarer.
 • Budget 2019 og 2020
  • Skoledelen kommer ud med et overskud på: 480.000 kr.
  • SFO med et overskud på: 7000 kr.
  • Børnehaven med et underskud på: 230.000 kr., hvilket er bedre end forventet. Der skal laves en afdragsordning på underskuddet på børnehaven. Vi forsøger at få lov at afdrage længst muligt.
 • Christian ønsker at renovere fællesrummet (garderoben ved de store)
 • Personalet er gode til at købe fornuftigt ind.
 • Vikarkontoen er kun brugt lidt.
 • Forventet stigning i børneantal i børnehaven
 • Der er lavet en aftale med Odin Teatret, hvor der kommer nogen ud op til festugen og laver noget for/med 0-6 klasse.
 • To klassiske musikere kommer herud og giver koncert for skoleelever. Christian undersøger om børnehaven kan komme med.
 • Christian og Jesper er kommet i en gruppe på Nørre Vosborg, hvor der skal udarbejdes en app.
 • 7. klasse har startet valgfag op sammen med Ulfborg og Staby, det er forløbet rigtig godt. 
 • AULA kører godt, der er dog nogle udfordringer ift. personalet som der arbejdes på. Børnehaven skal på AULA i løbet af året. Komme/gå er der en del udfordringer med, så det kommer også på et tidspunkt.

December måneden gik rigtig godt. 
Vi er ved at få styr på vinterferien. 
Vi er ved at planlægge fastelavn for både skole og børnehave. 

 • SFO
  • Klubtur til Staby Efterskole på onsdag d. 22.01.2020
  • Annette Noesgaard sygemeldt, forventes lige så stille retur i uge 5
 • Børnehave 
  • Kostpolitik - gennemgået, Pia retter til og laver udkast til næste møde. Evt. en fælles kostpolitik for Landsbyordningen. 
  • Rigtig godt forældremøde, positiv tilbagemelding omkring at man kan tage børn og søskende med samt spisning. 
  • Morten er retur fra barselsorlov
  • Vi har valgt at dele springfrøer op om formiddagen fra januar, er meldt ud til forældre. Dette ser vi som en fordel for hele børnehaven. Annette O er tovholder på springfrøer.

Ingen bemærkninger.

Det udarbejdede materiale er gennemgået og rettet til. Det kommer på til personalet. Og herefter lægges det op på hjemmesiden.

Personalet arbejder videre med det udkast, der er lavet, og herefter arbejdes der videre i bestyrelsen. I første omgang en gruppe bestående af: Anita, Karina og Jeppe, som læser det igennem med kommentarer inden næste bestyrelsesmøde.

Målet er at alle er på i løbet af en aften.

 • Der skal afholdes valg. Anita (skole), Karina (skole), Esther (børnehave) og Mette (børnehave) er på valg
 • Godkendelse af kostpolitik for Vemb Skole og Børnehus
 • Værdigrundlag
 • Skolefest d. 02.04 (på dagsorden i februar eller marts)

Kommende beværtning
12/3 Mette
27/4 Karina
25/5 Floarea