Bestyrelsesmøde november 2019

Referat fra den 7. november 2019 kl. 19.00-21.00.
Beværtning: Anita. Fraværende: Karina.
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

O & G

Udpegelse af referent:
Pia undersøger hvor referatet er fra sidste møde, ved Signe

O - Jesper og Jeppe.

 • Jesper og Christian har været til møde klyngemøde.
  Skulle fremlægge hvad vi i Vemb har arbejdet med.
 • Jeppe har ros til børnehaven omkring slagtning af en høne som led i aktivitet sammen med børnene.
 • Jeppe: Der er forældre der er bekymret omkring personaledækning mens Morten er på barsel.

O - CS

 • Der er sygdom. Jette er fortsat sygemeldt frem til d. 10/12.
 • Tina er sygemeldt indtil hun går på barsel.
 • På tirsdag kommer det kongelige teater og laver fremvisning for skolen 4-7 klasse. Staby og Ulfborg er inviteret med. 0-3 klasse skal lave noget ballet workshop.
 • Budgetopfølgning har Christian styr på.
 • Vi er i gang med at få helt styr på Aula.
  Gennemgang af, hvad forældre skal udfylde ift. deres børn. Vi ønsker:
  Nr. 1, 2, 5, 10, 12, 16, 17, 19. skal ikke på.
  Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18. skal på.
  Nr. 9 undersøger Christian.
 • På AULA kan der laves en bestyrelsesgruppe, vi afventer til børnehaven også er på AULA.
 • Fravær på AULA - forældre skriver til klasselærer. Vi tager det op igen ift. hvad vi gør fremadrettet.

O - PN

 • Kort præsentation af Pia
 • BMGP - SFO tager til det på lørdag d. 9/11
 • Teater - børnehaven var i Ulfborg onsdag d. 6/11 med tog. God tur.
 • Børne Disko - torsdag d. 14/11
 • Morten på barsel indtil 20. januar

O - Alle

 • Christian har været til eksamen i dag, og det er gået rigtig godt. (Diplom i ledelse)
 • Lene: Penge til festuge til næste år. Odin teater vil gerne lave noget for/med Vemb skole. Det er noget, vi har søgt og fået midler til.

O - CS

Det budget, der skal lægges, er fra 2020-2023. Det forventes, at der skal ligge en besparelse på 1% pr. år de næste år. Christian gennemgår det, der forventes.

Ca. kl. 20.

D - Alle

Christian har lavet et udkast, som der tages udgangspunkt i.
Christian, Ester og Jesper forsøger at arbejde videre ud fra det, der er lavet. Jesper er tovholder på at finde tidspunkt.

G.

Næste møde d. 4.12.19 kl. 18.30-21.00 på skolen.

 • Vi stater med en lille julefrokost. Christian og Pia er ansvarlig.
 • Tilladelse
 • Fravær
 • Antimobbepolitik

Næste møde

7/11 Anita
4/12 Esther
20/1 Jeppe
12/3 Mette
27/4 Karina
25/5 Floarea