Bestyrelsesmøde december 2019

Referat fra den 4. december 2019 kl. 19.00-21.00.
Beværtning: Skolen og Esther.
Fraværende: Jesper, Jeppe, Mette.
G = godkendelse, O = orientering, D =drøftelse

Referat

CS, PN.

O & G.

Udpegelse af referent: Pia
Ordstyrer: Anita.

O - Jesper, Jeppe.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle af formanden.

O - CS

 • Tina er gået på barsel. Anne Slot er ansat i et vikariat, hun er startet pr. 1.12.19 og har overtaget Tinas skema.
 • Jane har fået plejeorlov 1½ dag om ugen. Pt. bliver det dækket af det resterende personale.
 • Jette er begyndt få timer på kontoret. Randi er blevet ansat få timer om ugen til at hjælpe på kontoret, det har været meget gavnligt.
 • Budget ang. 2020 har vi endnu ikke modtaget. Det endelige budget for 2019 bliver færdiggjort i januar.
 • Thomas Smidt (skolechef) har sagt op, og der skal ansættes en ny skolechef.
 • Ressourceteam er startet op med forskellige faggrupper indover. Som noget nyt kan forældre selv få lov at fremlægge deres sag.
 • Arbejdet omkring vores hjemmeside går ligeså stille i gang.
 • Vi er kommet i december-måneden, og vi julehygger. Det kan mærkes på børnene, at der sker meget, og de er mere urolige end ellers.
 • Børnehaven kommer med i kirken til juleafslutningen.
 • Torsdag d. 19.12 slutter skoledagen kl. ca. 12.00.
 • Skolefest d. 2. april: Det er en god ide, at der bliver serveret mad.
  Skolebestyrelsen har stået for det. Der skal være mere gennemsigtighed ift. betaling. Karina tilbyder at stå for tilmelding.
  Det vil være en god ide at betale for at komme ind at se forestillingen.
  Kan vi afslutte lidt bedre end sidste år. Evt. syng en sang som afslutning. Lyd bestiller vi udefra – Lene sørger for at booke ”lyd”.
  Christian undersøger ift. mad. Et tilbud ift. børnehavebørn evt. i et andet rum end hvor skuespillet er.

O - PN

BH

 • Banko – støtteforening
  Rigtig god aften, med stor opbakning
 • Lucia d. 13.12
  Bedsteforældre og forældre er inviteret.
 • Julefrokost støtteforening d. 17.12
  Børnehaven glæder sig.
 • Kirke d. 19.12
  Sammen med skolen.
 • Kristine har sagt op pr. 01.12.19
 • Morten retur d. 20.01.20
 • Line retur d. 18.06.20
 • Christina retur d. 26.08.20
 • Kostpolitik –
  Godt med retningslinjer, vi tager det med igen til næste møde og får lavet overordnet politik. Pia sender materiale inden næste møde.
 • Forældremøde d. 16.01.20
  Kl. 16.45-19 med børn og søskende som bliver passet af bestyrelsen og 7. klasse.
  16.45: Aflevering af børn.
  Kl. 17: Møde.
  Kl. 18: Spisning. Tilmelding ift. mad. (står Pia for)
  Dagsorden:
  En hverdag, legegrupper springfrøer, årshjul (aktiviteter i løbet af et år) evt. ideer til andre ting fra forældre. Støtteforeningen ønsker de taletid? Info om en Landsbyordning. AULA (komme/gå), information til forældre. Beskeder på intra (husk at tjekke), grupper deling på stuer og aldre.

SFO

 • Bedsteforældre dag d. 2.12
  Rigtig hyggelig dag.
 • Signe studerende er tilbage på skolen.

Klub

 • Klubaften d. 21.11
  Forløb rigtig godt.
 • Juletur d. 04.12

O - Alle

Karina:

 • Dejligt at der har været fotografering i børnehaven. Det kunne være godt, at det bliver samme dato i børnehave og skolen.
  Søskendebilleder er et ønske fra forældre.
 • Versioner og værdigrundlag bliver taget op i det nye år.

Ca. kl. 20.

D - Alle.

Materiale tilsendt pr. mail. fra Ester. Materiale udarbejdet af Christian udleveret.
Der bliver arbejdet videre i den lille gruppe.

G.

 • Kostpolitik i børnehaven.
 • Antimobbepolitik
 • Skolefest d. 02.04 (på dagsorden i februar eller marts)
 • Ester afbud til mødet d. 20.01.20

7/11 Anita
4/12 Esther
20/1 Jeppe
12/3 Mette
27/4 Karina
25/5 Floarea